Contextual Dictionary > Galician English online dictionary & translator

'
-

50 popular words for translate from Galician English

que
non
por
ben
con
meu
son
iso
hai
seu
era
ten
moi
dos
ser
vou
vai
lle
teu
foi
min

30 popular expressions for translate from Galician English


20 popular phrases for translate from Galician EnglishPopular online translation destinations: