Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarybaie:
  

baie lief
baie flou
baie dankie
baie interessant
baie goed
baie geluk
baie interesant
baie grappig
baie slim
baie literêr

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: