Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarydan:
  

dan een
dan nie
dan omruil
dan voorspoed
dan een om pick up
Dan verskuin hy uit sy gehuggie uit

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: