Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarydeel:
  

deel ii
deel drie
deel vier
deel vyf
deel ses
deel agt
deel tien

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: