Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarydeur:
  

deur nag
deur geblaai
deur skemer
deur gegee
deur gestuur
deur gemaak
deur als
deur gekom
deur middle van
deur te bring

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: