Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarydis:
  

dis al
dis afskuwelik
dis aaklig
dis absurd
dis beter
dis beledigend
dis belangrik
dis buitengewoon
dis belaglik
dis dieselfde

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: