Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionary



dit:
  

dit alles
dit gestop
dit geld
dit is
dit lui
dit stuur
dit sê
dit versweer
dit val
Dit beloof ek

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: