Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryeen:
  

een dag
een ding
een keer
een twee
een uur
een ge tyd
een n tag tag
Een oomblik, menere
een of ander tyd

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: