Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryhandtekeni­ng:
  

Handtekening van pasient
Handtekening van aansoeker

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: