Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryhier:
  

hier asseblief
hier maat
hier proe
hier deur
hier aan
Hier is ek
Hier na toe
Hier is dit
Hier kom sy
Hier kom hy

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: