Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryhierdie:
  

hierdie tyd
hierdie ook
hierdie een
hierdie argitektuur
hierdie personeel
hierdie land
hierdie monster
Hierdie snaakse gevoel
Hierdie is amateurspeletjies
Hierdie ewige verdeling

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: