Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryiets:
  

iets verkeerd
Iets het gebeur
Iets baie goed
Iets wat gebeur
Iets om te eet

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: