Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryken:
  

ken haar
ken u
ken die vorems
Ken hy haar
Ken u haar

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: