Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarykies:
  

kies een
Kies die regte prentjie
Kies bit die blokkie
Kies 'n skrywer
Kies een van at haar beroemste werke
Kies uitroepe en maak sinne daarmee
Kies die korrekte antwoorde en morning dit
Kies die korrekte antwoorde en omkring dit
Kies die regte voornaamwoorde tussen hakies
Kies nice kant

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: