Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarykyk:
  

kyk daar
kyk dorus
kyk hier
kyk net
kyk op
kyk seuns
kyk weer
kyk bietjie daarna
Kyk daar's Dachstein
Kyk die pop se rok

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: