Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarymôre:
  

môre oormôre
môre vroeg
môre reeds
more oggend
Môre Dokter Pieterse
Môre Ntando is jy reg
More sales die wind waai
Môre sal die wind waai
More try sy Tien uit tien

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: