Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarymaak:
  

maak gou
maak oop
maak plek
maak dit
maak stories
maak seer
maak skoen
Maak dit skoon
Maak tog gou
Maak die hek oop

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: