Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarymet:
  

met betrekking
met die
met gom
met jou
met kryt
met my
met n
met onderwysers
met plesier
met suurlemoen

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: