Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryneem:
  

neem dit
neem oor
neem hierdie
Neem hulle weg
Neem die hartklop
Neem dit dan
Neem 'n foto
Neem die besluit om verder te studeer
Neem radioadvertensies en insetsels op

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: