Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarynoem:
  

Noem die verkillende provinsies
Noem die lekerste kos wat sy maak
Noem enige ander vrug en groente

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: