Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryonderhoud:
  

onderhoud met verwysing na 'n persoon
Onderhoud gevoer word

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: