Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryook:
  

ook nie
ook oral
ook weg
Ook ek het Hom nie geken nie

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: