Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryoor:
  

oor betaal
oor beskermende
oor etiket
oor gekom
oor my
oor weldig
oor die hoof gesien
oor die klanke wat voels paddas
Oor die weg
oor iets dink

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: