Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryouma:
  

ouma kalmeer
Ouma is lus vir roomys
Ouma lus vir roomys
Ouma is lief vir roomys
Ouma kom kuier
ouma en oupa
Ouma kom kuierwaar

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: