Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarypret:
  

pret loop
Pret daarmee gehad het
Pret met klanke
Pret met oo klanke
Pret met oo klank
Pret met taal
Pret my klanke

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: