Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarysê:
  

se beurt
se dak
sê dit
sê ding
sê jy
se stert
sê totsiens
se borgtog ingetrek
se die ui met donde lippe
Se die alfabet hardop in Afrikaans

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: