Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarystaan:
  

staan op
staan stil
staan eenkant
staan terug
staan langs
Staan terug, skuim
staan op ry
Staan op jou kniee

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: