Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarystel:
  

stel vas
stel as
stel werk
Stel jy belang
Stel jou voor
Stel jouself voor
stel op n verhoog
Stel politieke oortuiging en doelwitte
Stel jou kwyt
Stel BTW reg

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: