Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryteen:
  

Teen woordige tyd
Teen watter agtergrond speel hierdie verhaal af

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: