Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryten:
  

ten minste
ten spyte
ten behoew van
ten gunste van
Ten opsigte van
Ten spyte van

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: