Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryvasgekeer:
  

Vasgekeer en hom om die lewe gebring

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: