Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryvolgens:
  

Volgens jou oordeel
Volgens n getuie
Volgens die leesstuk is skoolgaan verpligtend

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: