Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryvoort:
  

voort bou
voort ploeter
Voort te gaan

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: