Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarywaarmee:
  

waarmee help hulle ook nog
Waarmee hoor jy
Waarmee waai jy
Waarmee ruik jy
Waarmee loop jy
Waarmee skop jy
Waarmee vat jy

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: