Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarywaarvoor:
  

waarvoor staan
Waarvoor wag jy
Waarvoor die spoeg
Waarvoor staan WGO

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: