Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarywel:
  

wel bravo
wel baron
wel bedeeld
wel duifies
wel dokter
wel gedaan
wel ja
wel mikkel
wel max
wel omdat

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: